24ΩΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το σύνολο των μηχανογραφικών και γραμματειακών υπηρεσιών υποστηρίζεται τεχνικά από στελέχη της Expodata που παραβρίσκονται στον χώρο της εκδήλωσης, ενώ παράλληλα το σύστημα παρακολουθείται απομακρυσμένα (cloud) από τους τεχνικούς μας 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.