ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η ExpoData σχεδιάζει και υλοποιεί δικτυακό λογισμικό για τις επί τόπου εγγραφές (On-siteRegistration) και τον έλεγχο προσέλευσης των επισκεπτών. Εκτύπωση και παράδοση εισιτηρίων / καρτών με τα στοιχεία των επί τόπου εγγεγραμμένων επισκεπτών και τον προσωπικό τους κωδικό με barcode. Δημιουργία βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των επισκεπτών (emails, αριθμού κινητών τηλεφώνων κ.α.)