ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Κατασκευή και χρήση λογισμικού για ηλεκτρονικές κληρώσεις με βάση τα κριτήρια που τίθενται κάθε φορά από τον οργανωτή.