ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΩΝ

Η έκδοση μηχανογραφημένων διαπιστευτηρίων καρτών (badges) είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των μηχανογραφικών υπηρεσιών της εκδήλωσης και την οργανωμένη είσοδο των επισκεπτών στον χώρο. Με τη χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού (thermalprinters) η εκτύπωση των καρτών εισόδου γίνεται ταυτόχρονα με την καταχώρηση των στοιχείων των επισκεπτών αλλά και των εκθετών.