ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Το εξειδικευμένο λογισμικό της Expodata εκδίδει μηχανογραφημένες αποδείξεις ταυτόχρονα με την είσοδο των επισκεπτών στο χώρο της εκδήλωσης.