ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Καταγραφή των επισκεπτών των περιπτέρων από τους ίδιους τους εκθέτες με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (portable barcode scanners). Η συγκεντρωτική λίστα με τα πλήρη στοιχεία των επισκεπτών του κάθε εκθεσιακού περιπτέρου παραδίδεται στους εκθέτες σε ψηφιακή μορφή αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης.