ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα στατιστικά δεδομένα της κάθε εκδήλωσης που προκύπτουν από τα στοιχεία των επισκεπτών αφορούν στον αριθμό των ατόμων και επιχειρήσεων ανά ημέρα, την ωριαία προσέλευση, τον αριθμό των συνοδών, τις επαγγελματικές κατηγορίες, το χρόνο παραμονής στον χώρο της εκδήλωσης, τον μέσο χρόνο παρακολούθησης ομιλιών κ.α.