ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το λογισμικό για τις επί τόπου εγγραφές παράγεται ή και παραμετροποιείται κάθε φορά ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε εκδήλωσης. Εκτός από τα βασικά στοιχεία των επισκεπτών και την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκει ο καθένας, υπάρχει δυνατότητα ερωτηματολογίου και άλλων ειδικών εφαρμογών. Μετά το πέρας της έκθεσης / συνεδρίου, η συνολική βάση δεδομένων επεξεργάζεται διεξοδικά προκειμένου να παραδοθεί υπερπλήρης στοιχείων στον οργανωτή.