ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η μακρόχρονη εμπειρία του απόλυτα εξειδικευμένου προσωπικού της Expodata εγγυάται τη συγκρότηση σωστών και επικαιροποιημένων βάσεων δεδομένων. Άτομα με γνώσεις τουλάχιστον 2 ξένων γλωσσών, τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης και κυρίως ορθογραφίας, επικοινωνούν με ευγένεια και επαγγελματισμό με τους επισκέπτες της εκδήλωσης, εκμαιεύοντας τις ζητούμενες πληροφορίες, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα κάθε χρήσιμη πληροφόρηση. Η κατάρτιση και η άψογη εμφάνιση της ομάδας μας εγγυώνται την καλύτερη δυνατή εικόνα στην υποδοχή της κάθε εκδήλωσης.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ