ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Κατασκευή και χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για τις προεγγραφές των επισκεπτών μέσω του Διαδικτύου. Απόλυτη εξειδίκευση ανάλογα με τις ανάγκες της έκθεσης / συνεδρίου / εκδήλωσης και δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων των επισκεπτών σε όσες γλώσσες είναι επιθυμητό. Αυτόματη αποστολή προσωποποιημένου απαντητικού e-mail επιβεβαίωσης της εγγραφής. Τα e-mail θα περιέχουν τα σχετικά κείμενα και λογότυπα καθώς και τον προσωπικό κωδικό (barcode) του κάθε επισκέπτη. Η εφαρμογή και η βάση δεδομένων φιλοξενείται σε webserver της εταιρείας μας μέχρι το πέρας της εκδήλωσης.