ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ

Ο οργανωτής της εκδήλωσης έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα δεδομένα των ηλεκτρονικών υπολογιστών – ταμείων και πλήρη εικόνα των εσόδων σε τρέχων χρόνο.