ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ / ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Με τη χρήση του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και σε συνεργασία με ειδικό φορολογικό μηχανισμό όπου κρίνεται απαραίτητο, εκδίδονται μηχανογραφημένα εισιτήρια, θεωρημένα ή αθεώρητα.