ΠΛΗΡΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Ο οργανωτής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή και σε πραγματικό χρόνο την επισκεψιμότητα της εκδήλωσης, τις κατηγορίες των επισκεπτών με βάση την επαγγελματική τους ιδιότητα και τη γεωγραφική προέλευση αυτών. Μπορεί ακόμα να έχει πλήρη εικόνα των συμμετεχόντων σε κάθε αίθουσα ομιλιών, δηλαδή πόσα άτομα παραβρίσκονται την κάθε δεδομένη στιγμή μέσα στην αίθουσα και ποια άτομα είναι αυτά.