ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΩΝ

Ο οργανωτής έχει λεπτομερή ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τον αριθμό των επισκεπτών που έχουν προσέλθει στην εκδήλωση.